Křeček syrský

Genetika

Základy

Mutace

Dědičnost

Pravděpodobnost

Principy křížení

Určení genotypu

 

Určení genotypu

Od Jan z The River Road Hamstery

"Prvním krokem k odhalení genotypu křečka je znalost jeho fenotypu. Opět, pro celkový popis a fotografie barev, typů a kresby srsti, koukněte na Pet Web Site, ale tady máte několik pravidel, jak začít."


Aguti v. jednobarevný

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/

"Zlatý křeček syrský je divoký typ tohoto druhu křečka. Kromě typické zlato hnědé barvy má také aguti znaky - lícní proužky, půlměsíce, hrudní pruh a světle zbarvený spodek. Taktéž chlupy srsti mají proužky různých barev, obvykle světlejší ve střední části. Rezaví, všechny tři šedé, skořicoví, žlutí, extrémně zředění a samozřejmě zlatí křečci syrští mají všichni aguti znaky.

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/

Křečci, kteří nemají tyto rysy, se nazývají jednobarevní. Často mají bílou bradu, bílý hrudní proužek nebo flek, bílý flek na břiše a bílou na nožičkách. Mezi jednobarevné patří černí, krémoví s černýma očima a tmavouší albíni. Jakákoliv kombinace barev, která obsahuje jednu nebo více z těchto jednobarevných barev, bude taktéž jednobarevná. Většina jednobarevných křečků má jednolitou barvu chlupů srsti, která se rozprostírá od základů ke konečkům. Několik málo (pozorovatelně sobolí, měděná, čokoládová sobolí a černo žlutá) jednobarevných křečků má dvoubarevné chlupy, ale není to stejné jako tříbarevné rozdělení pigmentu u aguti chlupů."

Základní barvy

"Je jedenáct základních barev u křečka syrského, deset z nich (vyjma zlaté) je určeno jedním genovým párem. Všechny základní barvy, kromě extrémně zředěné, jsou standardizované (akceptované na výstavě).

Barva Genotyp Popis
Černá (Black) aa Černá jako uhel až ke kořínkům
Krémová s černýma očima (Black Eyed Cream) ee Sytá písková krémová až ke kořínkům
Skořicová (Cinnamon) pp Sytá červenohnědá oranžová
Tmavouchý albín (Dark Eared White) cdcd Bílá až ke kořínkům
Tmavě šedá (Dark Grey) dgdg Perleťová šedá s těžkým černým tickingem a černými kroužky okolo očí
Extrémně zředěná (Extreme Dilute) cece Krémová šedá s černým tickingem
Zlatá (Golden) ++ Tmavá - sytá tmavě mahagonová s těžkým černým tickingem. Světlá - světle žlutohnědě zlatá
Světle šedá (Light Grey) Lglg Máslově šedá s těžkým tmavě šedým tickingem
Rezavá (Rust) bb Sytě oranžová hnědá lehce tečkovaná hnědou
Stříbrná šedá (Silver Grey) SgSg Měkká pastelová šedá lehce tečkovaná nahnědlou černou
Žlutá (Yellow) ToTo, ToY Sytá tmavá žlutá s těžkým černým tickingem"

 

Zlatý genotyp

"Nahoře v tabulce je genotyp zlaté barvy udávaný jako ++, standardní postup v genetice, jak se označuje divoký typ. Na vypsání kompletního genotypu zlatého křečka, který nenese žádné mutantní geny, by bylo zapotřebí identifikovat každý z mnoha tisíců genů, kterému by se přiřadil symbol, a potom by se tyto symboly sepsaly do kompletního seznamu. Jen pouhých 20 lokusů, které zde byly uvedeny, představuje hrozivě dlouhý řetěz. Vypadalo by to takto:

AA BB baba CC DgDg dsds EE HrHr LL lglg
PP RdRd RuRu RxRx SS sasa sgsg toto uu whwh

(Podle dohody se geny řadí podle abecedního pořádku.)

Naštěstí většina písmen může být ignorována, protože je nezbytné zaměřit se najednou jen na několik málo genů. Obvykle se uvádějí jen ty, co obsahují mutantní alely. Výjimkou je zahrnutí genového páru divokého typu, když má druh vybraný na páření mutantní alelu v tomto páru. Je důležité mít na paměti, že i když nejsou geny zmiňovány, stále existují na chromozómech křečka."

 

Kombinace barev

"Kombinace barev je následkem mutantních genotypů ve dvou a více lokusech v jednom křečkovi. Je přes tisíc různých kombinací jedenácti známých genů pro barvu. (Jedenáctý je sazovitý - Umbrous gen. To není barva jako taková, obvykle upravuje ostatní barvy sazovitým šedým povlakem po celém kožichu. Umbrous gen mění krémovou ve kvalitativně odlišnou barvu, tedy kombinace se objevují níže.) Nejběžnější a nejvžitější barevné kombinace jsou ukázány v tabulce. Uznané barvy pro výstavy jsou napsány tučným písmem. Znak "_" v genotypu symbolizuje alelu, která není předurčená; tj. eeU_ může být buď eeUU anebo eeUu.

Barva Genotyp Popis
Béžová (Beige) bbdgdg Jemná bledá šedá s hnědavým tónem lehce tečkovaná tmavě hnědou
Blond s černýma očima (Black Eyed Blonde) bbLglg Blond s krémově žlutým nádechem
Medová s černýma očima (Black Eyed Honey) bbToTo, bbToY Medová
Slonovinová s černýma očima (Black Eyed Ivory) dgdgee, eeLglg, eeSgsg Světle šedavá krémová až ke kořínkům
Bílá s černýma očima (Black Eyed White) eeSgSg Skoro čistě bílá až ke kořínkům
Blond (Blonde) Lglgpp Krémová blond s oranžovým nádechem
Blond (Sg var.) (Blonde (Sg var.)) ppSgSg Bledá blond s narůžovělým tónem, bez krémového nádechu
Modrý mink (Blue Mink) dgdgeeppU_ Brunátná hnědá, hnědne s věkem
Šampaň (Champagne) aabbpp Bledá béžová
Čokoládová (Chocolate (Black var.)) aabb Tmavě čokoládová až ke kořínkům
Čokoládová sobolí (Chocolate (Sable var.)) bbeeU_ Mléčná čokoládová s krémovou podsadou
Měděná (Copper) bbeeppU_ Sytá měděná až ke kořínkům
Tmavě šedá sobolí (Dark Grey Sable) dgdgeeU_ Černá s perlově šedým nádechem slonovinové podsady a kroužky okolo očí
Šedá černá (Dingy Black) aaSg_ Zředěná černá
Holubí šedá (Dove) aapp Holubí šedá/hnědá
Albín s pleťově zbarvenýma ušima (Flesh Eared White) cdcdpp Bílá až ke kořínkům
Medová (Honey) ppToTo, ppToY Lehce skořicově oranžová až ke kořínkům
Světle šedá sobolí (Light Grey Sable) eeLglgU_ Černá s krémovým odstínem slonovinové podsady a kroužky okolo očí
Lila (Lilac) dgdgpp Jemně bledá šedá s růžovým tónem
Lilová perla (Lilac Pearl) dgdgppToTo, dgdgppToY Bledá lilová tečkovaná šedou s černými konečky
Mink (Mink (Caramel)) eeppU_ Mdlá, snědá hnědá, s věkem více do oranžovo hněda
Krémová se světlýma ušima (Pale Eared Cream) bbee Krémová
Krémová s červenýma očima (Red Eyed Cream) eepp Sytá narůžovělá krémová až ke kořínkům
Slonovinová s červenýma očima (Red Eyed Ivory) dgdgeepp, eeLglgpp, eeppSgsg Jemně bledá šedavě krémová až ke kořínkům
Sobolí (Sable) eeU_ Černá s krémovou podsadou a očními kroužky
Stříbrná sobolí (Silver Sable) eeSgSgU_ Černá s růžovým nádechem slonovinové podsady a očními kroužky
Kouřová perla (Smoke Pearl) dgdgToTo, dgdgToY Bledá šedavě krémová až ke kořínkům, tečkovaná černou
Černo žlutá (Yellow Black) aaToTo, aaToY Temná žlutá s černými konečky"

 

Typy srsti

"Typ srsti se vztahuje k délce a struktuře srsti.

Typ srsti Genotyp Popis
Krátká (Shorthair) ++ Divoký typ srsti - krátká, rovná, hustá
Dlouhá (Longhair) ll Delší srst horního povrchu, vyjma obličeje, mnohem výraznější u samců, lehce ředí ticking
Rex (Rex) rxrx Vlnitá, kudrnatá srst, lehce ředí barvu, kadeřavé hmatové vousky
Satén (Satin) Sasa Povrchový lesk, blýskavá
Bez srsti (Hairless) hrhr Žádná srst, může mít kadeřavé hmatové vousky"

 

Kresby

"Některé geny představují rozličné kresby na srsti, mimo očekávané aguti znaky nebo znaky u jednobarevných křečků. Všechny kromě jedné, želvovinové kresby, přidávají bílou srst. Želvovinová je omezená jen na samice.

Kresba Genotyp Popis
Páskovaný (Banded) BaBa, Baba Uprostřed těla umístěný pásek bílé (široký asi 1/3 délky těla); bílé břicho
Dominantně tečkovaný (Dominant Spot) Dsds Bílý s barevnými puntíky, množství vysoce variabilní; obvykle má bílý plamínek na obličeji; bílé břicho
Recesivně strakatý (Recessive Dappled) rdrd Bílý s barevným obličejem a barevnými skvrnkami na zadní části těla, záda jsou bílá; má bílý plamínek na obličeji; bílé břicho
Šiml (Roan) Whwh Bílé s barevnými chlupy jsou promíchány po celém těle, množství vysoce variabilní; na hlavě je více barevných chlupů; bílé břicho
Bílé břicho (White Bellied) Whwh Bílé břicho; různé množství bílého tickingu, speciálně na obličeji
Strakatý (Piebald) ss Podobný jako dominantně tečkovaný, ale má barevné skvrny i na břiše
Želvovinová (Tortoiseshell) Toto Plochy žluté v barevných oblastech1
1 Žluté plochy se uzpůsobují základní barvě křečka. U skořicových želvovinových se stávají žluté oblasti medovými, u tmavě šedých želvovinových jsou v barvě kouřové perly, u lila želvovinových jsou v barvě lilové perly."

 

Barva očí

"Barva očí aguti zvířat je černá. Různé odstíny červené, od jasné růžové po granátovou, jsou produkovány specifickými genotypy. Fenotyp tmavouchého albína má vždy červené oči, i když maskuje, i když nemaskuje, další barvy. Skořicoví křečci a všechny kombinace barev se skořicovým genem, mají červené oči. Křeček barvy rubínové oči má červené oči a zředěnou barvu srsti. (Tento gen je nyní vzácný a postihuje samce sterilitou ve věku 10 týdnů.) Dominantně tečkovaný gen může občas změnit jedno nebo obě oči do rubínové či červené barvy, pokud bílá oblast obklopuje oči. Bezoký bílý a extrémně zředěný gen může propůjčit očím červenavou záři, pokud jim do nich září silné světlo."

 

Barva uší

"Uši většiny křečků syrských jsou v barvě různých odstínů šedé, prohlubující se do černé u černých křečků. Útlum pigmentu má za následek světlé uši, v rozsahu od slabě snědé, přes broskvovou až k růžové. Uši bez pigmentu patří ke skořicovému fenotypu, buď samotnému nebo v kombinaci s ostatními barvami. Strakaté uši, kde světlé plochy jsou promíchány s šedou, se mohou objevit ve spojitosti s jakoukoliv bílou kresbou srsti, s výjimkou recesivně tečkované. Příležitostně geny pro kresbu mohou způsobit úplně světlé uši, nejčastěji pokud má zvíře víc než jednu kresbu."

 

Předběžný genotyp

"Jak jednou rozřešíte fenotyp křečka, můžete napsat předběžný genotyp. Zde je několik málo rychlých příkladů. ("_" je místo "neznámého".)

Páskovaný dlouhosrstý krémový s červenýma očima Ba_eellpp
Saténová skořicová želvovinová ppSasaToto
Dominantně tečkovaný černo žlutý samec aaDsdsToY
Rex kouřová perla samice dgdgrxrxToTo
Čokoládový sobolí šiml bbeeU_Whwh
Recesivně tečkovaný sazovitý zlatý rdrdU_"

 

Rozšiřování genotypu

"Více informací o genotypu vašeho křečka můžete zjistit tím, že se podíváte na jeho rodiče, sourozence a potomstvo."

 

Rodiče

"Fenotyp vašeho křečka poskytuje genotypovou informaci o recesivních genech pouze tehdy, pokud jsou přítomny v párech; neříká však nic o tom, jestli nese zvíře nějaké recesivní geny. Taktéž vám neprozradí u kompletně dominantních genů, zda je zvíře heterozygotní nebo homozygotní. Jedna metoda, která vám pomůže doplnit prázdná místa, je podívat se na rodiče křečka. Jednoduše, pokud má rodič recesivní vlastnost, kterou nenaleznete u zvířete, u kterého se snažíte zjistit genotyp, toto zvíře ponese gen pro tuto vlastnost. Tedy pokud váš křeček zlaté barvy má rodiče krémového s černýma očima, musí nést vlohu pro krémovou s černýma očima, a můžete přidat do jeho genotypu Ee. Přítomnost vlastnosti, která je diktována kompletně dominantním genem, který schází u jednoho z rodičů, znamená, že je zvíře v této vlastnosti heterozygotní. Pokud je jeden z rodičů vašeho páskovaného skořicového křečka nepáskovaný, potom musí být genotyp potomka v páskovaném lokusu Baba, ne BaBa."

 

Sourozenci

"Informace nashromážděné od sourozenců jsou méně definitivní, ale stále nám mohou pomoci. Tato situace často nastává ve vrzích ve zverimexu, kde je skupina křečků a ví se, že jsou všichni ze stejného vrhu, ale informace o rodičích jsou nedostupné. Jestliže většina vrhu vykazuje dominantní vlastnost a jen malá část recesivní, potom je šance 3 ze 4, že jedinec s dominantní vlastností ponese tuto recesivní vlastnost. (Tato čísla odrážejí nejistotu typů rodičů. Oba rodiče mohli být heterozygoti nebo jeden mohl být heterozygot a druhý recesivní homozygot.) Jestliže 1/2 nebo více jsou recesivní, je téměř jisté, že zvířata s dominantní vlastností nesou i tuto recesivní. Použijeme - li toto - ve vrhu 6 zlatých a 2 černých křečků, kde rodiče jsou neznámí, mají zlatí asi 75% šanci, že ponesou černou. Ve vrhu 3 zlatých a 4 černých je šance, že zlatí ponesou černou těsně k 95%. Toto nezáleží na tom, zda je gen, o kterém uvažujeme mutantní nebo ne. Na příklad ve vrhu, kde jsou umbrous typy (mohou být sobolí a minkové) a neumbrous typy (krémový s černýma očima a krémový s červenýma očima), menší množství umbrous zvířat předpokládá větší šanci, že jsou heterozygotní."


Potomstvo

"Křížením zvířete můžete získat  více informací o jeho genetickém podkladu. Toto je specielně použitelné jako nástroj k potvrzení podezření heterozygosity. Pro jakoukoliv vlastnost, která může být heterozygotní, je dobré křížit zvíře, které je homozygotně recesivní. Dejme tomu, že máte sazovitého zlatého křečka, o kterém si myslíte, podle sourozenců, že by mohl nést krémovou s černýma očima a skořicovou. Křížením tohoto zvířete s krémovým s červenýma očima můžete potvrdit genotyp na všech třech lokusech. U každého genového páru, který je heterozygotní, je vysoká pravděpodobnost, že se ve vrhu objeví recesivní vlastnost buď samostatně nebo v kombinaci.

Někdy se stane, že potomstvo odpoví na otázky, které ani nebyly položeny. Když zkřížíme krémového s černýma očima se skořicovým, očekáváme zlatý vrh, ale myslíme si, že bychom mohli dostat krémové s černýma očima, skořicové a krémové s červenýma očima. To záleží na každém z rodičů, jestli nesou gen pro tyto barvy. Vrh nakonec obsahuje všechny 4 barvy - plus minka, sazovitou zlatou a sobolí. Potom se detailněji podíváme na skořicovou matku a zjistíme, že má velmi mdlou šedou v místech, kde má půlměsíčky a na bříšku. Je sazovitá skořicová.

Genotyp tmavouchého albína je celkem těžké odhadnout kvůli maskování. Pokud ho zkřížíme se zvířetem bez kresby, které pravděpodobně nenese tmavouchého albína, měly by se nám odhalit geny pro kresbu, které jsou dominantní. Pokud ukazuje rodokmen tmavouchého albína, že by mohl nést recesivní geny nebo maskovat recesivní barvy, zkřižte ho se zvířetem s danou vlastností (opět s takovým, které spíš pravděpodobně nenese tmavouchého albína). Pokud rodokmen ukazuje, že by mohl tmavouchý albín mít nějakou z dominantních barev, zkřižte ho se zvířetem, které tyto barvy nemá (nebo nemá tmavouchého albína).

Barvy, které se často dají zaměnit, může pomoci roztřídit vhodné křížení. To se může stát například u šedých, zvláště jsou-li v kombinacích (na příklad u šedých sobolích nebo slonovinových s černýma očima). Křížením s jakýmkoliv křečkem, který není šedý a nemá šedou v rodokmenu, získáte dobrý údaj pro přesný genotyp. Ve shora uvedených případech také pomůže, pokud provedete křížení s křečkem, který nemá krémový nebo sazovitý gen. Tmavě šedá se neobjeví v první generaci; světle a stříbrná šedá ano. Pokud nejsou v barevných kombinacích, fenotyp může poskytnout více záchytných bodů."

 

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/genotyping.htm