Křeček syrský

Genetika

Základy

Mutace

Dědičnost

Pravděpodobnost

Principy křížení

Určení genotypu

 

Mutace

Od Jan z The River Road Hamstery

 

Mutace - základy

"Při každém dělení buňky je každý chromozóm replikován (přesně zkopírován) tak, že dceřinné buňky mají stejnou sadu chromozómů jako originál. Vzácně se stane, že vznikne během replikace chyba, která pozmění (zmutuje) gen, a vyprodukuje novou konkrétní formu genu. Mutace mohou rovněž způsobit radiace a určité chemikálie. Jakmile jednou nastane mutace, je trvalá, a bude věrně kopírovaná během dělení buněk. Mutace zárodečných buněk (buněk, ze kterých se stávají vajíčka a spermie) mohou být přeneseny do budoucích generací.

Většina mutací je škodlivá. Embrya ze zmutovaných zárodečných buněk jsou velmi často neschopna přežít. Zdánlivě neškodná mutace, jako změna barvy srsti, může udělat zvíře viditelnější predátorům. Jeho geny pak nemohou být předány potomstvu, a zmutovaný gen zanikne. Toto udržuje velmi podobný vzhled zvířat jednoho druhu v přírodě, a nazývá se divoký typ. Zbarvení a znaky divokého typu se také nazývají aguti.

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/ 

Aguti fenotyp křečka syrského je běžný krátkosrstý zlatý křeček. Má zlato hnědý kožíšek s tmavě břidlicově šedou podsadou. Srst je prostoupena tickingem (jakýmsi tečkováním) v černé barvě. Křeček syrský má zlato hnědý proužek na hrudi a černé lícní proužky nad bělostnými půlměsíci. Bříško je taktéž bělostné. Oči jsou černé. Uši jsou tmavě šedé. Zlatý křeček syrský má aguti fenotyp v každém lokusu barvy, kresby, délky a typu srsti.

Když jsou zvířata odchycena v přírodě a křížena v zajetí, mutace jsou vyhlíženy, a pokud způsobí žádoucí změnu, jsou pak zmutovaná zvířata vybírána a křížena pro zachování mutace. Takto, za čas, může být vykříženo mnoho různých fenotypů."

 

Mutace u křečků syrských

"Křeček syrský má 44 chromozómů - 21 párů nepohlavních chromozómů a 2 pohlavní chromozómy. Na těchto chromozómech jsou desítky tisíc genů, které všechny řídí vzhled a fungování křečka. Asi jen dva tucty z těchto genů byly identifikovány, že ovlivňují barvu, kresbu, délku a typ srsti. Několik z nich je omezeno jen na výskyt v laboratorních populacích, zbývajících 21 se vidí v chovu chovatelů. Některé z nich jsou velmi běžné, jiné mohou být i vyhynulé nebo téměř vyhynulé. Každý z těchto genů se dal identifikovat jenom proto, že se mutace objevila v lokusu.

Následující tabulka je přehledem mutací s potenciálními genotypy pro každý lokus. V divoké populaci bychom těžko hledali genotypy, které by zahrnovaly mutantní geny. (Na příklad, v lokusu E, aguti křeček bude vždy nebo téměř vždy EE a ne Ee, které by vyžadovalo buď mutaci nebo zdědění od rodiče s e.) V odchovu člověka aguti křečci velice často nesou skryté recesivní mutantní geny."

 

Tabulka mutací

Mutace Symbol Původ symbolu Mutantní genotyp Genotyp divokého typu
Recesivní mutace
Černá (Black) a Agouti (Aguti) aa AA nebo Aa
Rezavá (Rust) b brown (hnědá) bb BB nebo Bb
Tmavouchý albín (Dark Eared White) cd Color (Barevný) cdcd CC nebo Ccd
Extrémně zředěná (Extreme Dilute) ce Color (Barevný) cece CC nebo Cce
Tmavě šedá (Dark Grey) dg dark grey (tmavě šedá) dgdg DgDg nebo Dgdg
Krémová s černýma očima (Black Eyed Cream) e Nonextension of eumelanin (nerozšíření eumelaninu) ee EE nebo Ee
Bez srsti (Hairless) hr hairless (bez srsti) hrhr HrHr nebo Hrhr
Dlouhá srst (Longhaired) l longhaired (dlouhosrstý) ll LL nebo Ll
Skořicová (Cinnamon) p pink eyed (růžové oči) pp PP nebo Pp
Rubínové oči (Ruby Eyed) ru ruby eyed (rubínové oči) ruru RuRu nebo Ruru
Rex (Rex) rx rex coat (srst rex) rxrx RxRx nebo Rxrx
Strakatý (Piebald) s spotted (strakatý) ss SS nebo Ss
Recesivně tečkovaný (Recessive Dappled) rd recessive dappled (recesivní skvrnitý) rdrd RdRd nebo Rdrd
Dominantní mutace
Páskovaný (Banded) Ba Banded (Páskovaný) BaBa nebo Baba baba
Sazovitá (Umbrous) U Umbrous (Sazovitá) UU nebo Uu uu
Nekompletně dominantní mutace
Dominantně tečkovaný (Dominant Spot) Ds Dominant spot (Dominantní tečkovaný) Dsds1 dsds
Bezoký bílý (Anophthalmic White) Wh White (Bílý) WhWh2 nebo Whwh3 whwh
Světle (letální) šedá (Light (Lethal) Grey) Lg Lethal grey (Letální šedá) Lglg1 lglg
Satén (Satin) Sa Satin (Saténový) SaSa4 nebo Sasa sasa
Stříbrná šedá (Silver Grey) Sg Silver grey (Stříbrná šedá) SgSg nebo Sgsg5 sgsg
Pohlavně vázané dominantní mutace
Žlutá (Yellow) To Tortoiseshell (Želvovinová) ToTo, Toto, ToY6 toto, toY
1 Homozygotní dominantní jedinci umírají v děloze, nebo krátce po narození.
2 Zakrnělé nebo chybějící oči a kratší délka života 6 - 12 měsíců.
3 Kresba bílé břicho u aguti a černých křečků, kresba šiml u barev s krémovým genem.
4 "Dvojitě saténový" s tenkou, neatraktivní srstí, vykřížení tohoto typu je nežádoucí.
5 Heterozygotní stříbrná šedá je vzhledově podobná světle šedé.
6 Y označuje samčí genotyp - přítomna je jen jedna alela, protože jedinec má pouze jeden X chromozóm.

Několik poznámek:

"Všechny protějšky recesivních mutací u divokého typu byly rozhodnuty jako kompletně dominantní. To znamená, že není žádný rozdíl ve fenotypu mezi AA a Aa, EE a Ee atd. Toto je uznáváno chovateli, kteří vystavují svá zvířata, nicméně tito heterozygoti mohou vykazovat jemné odlišnosti v barvě a typu srsti.

Recesivní mutace v C lokusu u některých jiných druhů zvířat je c (bez horního indexu). Pouze cc genotyp má za následek pravý albinismus. Související mutace u křečka syrského (s horním indexem d nebo e označují rozdílné alely od c) připouštějí částečnou pigmentaci. Protože tito křečci nejsou úplně zbaveni pigmentu, nejsou to praví albíni."

 

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/mutation.htm