Křeček syrský

Genetika

Základy

Mutace

Dědičnost

Pravděpodobnost

Principy křížení

Určení genotypu

 

Dědičnost

 Od Jan z The River Road Hamstery

 

Gamety

"Zárodečné buňky ve vaječníkách a varlatech se přeměňují ve vajíčka a spermie, známé jako pohlavní buňky neboli gamety. Při tvorbě gamet se chromozómy nereplikují před dělením buňky. Místo toho jeden chromozóm z každého páru jde do jedné ze dvou nových buněk, vytvářející tak buňky, které mají polovinu normálního počtu chromozómů. Všechna vajíčka tak obsahují X chromozóm a, u křečka syrského, 21 nepohlavních chromozómů. Spermie mají 21 nepohlavních chromozómů a buď X nebo Y. Když je vajíčko oplodněno a sady chromozómů se spojí, zygota (první buňka nového organismu) má opět potřebných 42 nepohlavních chromozómů a buď XX nebo XY.

Protože je jeden z každého chromozómového páru začleněn do zygoty, znamená to, že i jedna alela každého genového páru je taktéž začleněna. Například u křečka s Ee genovým párem asi 1/2 jeho gamet bude obsahovat E a 1/2 e. Každá gameta obsahuje náhodnou kolekci po jedné alele z každého genového páru zvířete."

 

Kombinační čtverec

"Kombinační čtverec je matematický nástroj používaný genetiky k předpovídání fenotypů a jejich podílu v potomstvu. Je to souřadnicová síť se všemi možnými gametami od jednoho rodiče, uvedenými v horní části tabulky, a od druhého rodiče, po levé straně tabulky. Tělo souřadnicové sítě je místo, kde jsou tyto gamety zkombinovány, přičemž ukazuje možnosti genotypů potomstva. V tomto kombinačním čtverci je zlatý křeček (EE) křížen s křečkem krémovým s černýma očima (ee).

  e
E Ee

100% potomků je zlatých nesoucích gen krémový s černýma očima. Jinak to lze vyjádřit i jako zlatý s vlohou pro krémovou s černýma očima."

 

Monohybridní čtverec

"Když je jedinec heterozygotní pro jednu vlastnost, někdy se mu říká monohybrid. Tady je kombinační čtverec ukazující monohybridní křížení.

  E e
E EE Ee
e Ee ee

Monohybridní křížení dává 3:1 podíl dominantních ku recesivním fenotypům, v tomto případě 3/4 zlatých a 1/4 krémových s černýma očima. Tyto podíly jsou šance, a vycházejí jen při velkých počtech křížení. U jednotlivého vrhu pouze poskytují obecné vyhlídky výsledku. Hybridní čtverce nám také velice často odhalí fenotypovými výsledky to, co nebylo zcela zjevné u rodičů."

 

Dihybridní čtverec

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/

"Zlatý páskovaný křeček, který je homozygotní v lokusech páskovaný a krémový s černýma očima (BaBaEE), může vyprodukovat jen jeden druh gamet, BaE. Pokud je křeček heterozygotní jen v jednom z lokusů, dostaneme 2 typy, e.g. (exempli gratia) = např. genotyp BabaEE dá gamety BaE a baE. Dihybridní je heterozygotní pro dvě vlastnosti a může vyprodukovat 4 rozdílné gamety. Dihybridní páskovaný zlatý křeček (BabaEe) tvoří gamety BaE, Bae, baE a bae, všechny zhruba ve stejném množství. Dihybridní čtverec vypadá takto:

  BaE Bae baE bae
BaE BaBaEE BaBaEe BabaEE BabaEe
Bae BaBaEe BaBaee BabaEe Babaee
baE BabaEE BabaEe babaEE babaEe
bae BabaEe Babaee babaEe babaee

Výsledky dihybridního křížení jsou 9:3:3:1 podíl fenotypů. Zde, (stínováno v tabulce od nejsvětlejší po nejtmavší), 9/16 je zlatých páskovaných, 3/16 páskovaných krémových s černýma očima, 3/16 nepáskovaných zlatých a 1/16 nepáskovaných krémových s černýma očima. Z páskovaných zlatých rodičů jsme získali tři nové fenotypy."

 

Trihybridní čtverec

"Hybridní čtverec s více než dvěma vlastnostmi je obtížný, ale může se udělat stejným způsobem. Heterozygot páskovaný zlatý, s vlohou pro krémovou s černýma očima a skořicovou (BabaEePp), může vyprodukovat 8 rozdílných gamet. Trihybridní čtverec (s dostatečným množstvím vrhů) dá tento výsledek potomstva s 64 různými genotypy, seskupenými do 8-mi rozdílných fenotypů, přičemž 7 z nich je rozdílných od rodičů.

27/64
9/64
9/64
9/64
3/64
3/64
3/64
1/64
Banded Golden
Banded Cinnamon
Banded Black Eyed Cream
Golden
Banded Red Eyed Cream
Cinnamon
Black Eyed Cream
Red Eyed Cream
Ba_
Ba_
Ba_
baba
Ba_
baba
baba
baba
E_
E_
ee
E_
ee
E_
ee
ee
P_
pp
P_
P_
pp
pp
P_
pp

Většina křížení, kdy je ve hře více vlastností, je jednodušších než tento příklad, protože je nepravděpodobné, že by oba rodiče byli heterozygotní ve všech lokusech. To podstatně zredukuje počet možností gamet."

 

Vazba

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/ 

"Normálně dihybridní křeček tvoří 4 druhy gamet ve stejném množství.  Páskovaný zlatý křeček nesoucí vlohu pro dlouhou srst (BabaLl) by měl tedy vyprodukovat 25% od každého: BaL, Bal, baL a bal gamety. Ale není tomu tak. Je to proto, že Ba lokus a L lokus jsou na stejném chromozómu; i.e. (id est) = tj. (to jest) jsou ve vazbě. Protože jsou tyto geny fyzicky spojené, alely se nemohou náhodně rozdělit při dělení buňky. Jestliže je alela Ba na stejném chromozómu jako alela L, a alela ba na tomtéž chromozómu jako l, vytvoří se pouze gamety BaL a bal. Ve skutečnosti, když jsou chromozómy seřazeny v párech v přípravě na dělení, dochází k občasnému překřížení chromozómů, kdy se stejné části chromozómů uvolní a vymění si místa. Kvůli této výměně je možné, i když ne moc často, že vzniknou i gamety Bal a baL.

Řekněme, že při pokusu vyprodukovat páskovaného dlouhosrstého křečka, začneme s páskovaným krátkosrstým rodičem (BaBaLL) a nepáskovaným dlouhosrstým rodičem (baball). Všichni potomci by měli být heterozygoti páskovaní krátkosrstí s vlohou pro dlouhou srst (BabaLl). Při zpětném křížení jednoho z potomků s dlouhosrstým rodičem očekáváme vrh s 25% páskovaných dlouhosrstých mláďat (zvýrazněno v tabulce).

  BaL Bal baL bal
bal BabaLl Baball babaLl baball

Místo toho, dostaneme asi 1/2 páskovaných krátkosrstých a 1/2 nepáskovaných dlouhosrstých potomků - originální typy rodičů. Kvůli vazbě, některé gamety a genotypy potomstva (zvýrazněno v tabulce), vůbec nebudou přítomné, nebo budou jen v opravdu zredukovaných počtech.

  BaL Bal baL bal
bal BabaLl Baball babaLl baball

Dostat páskovaného dlouhosrstého křečka z oddělených páskovaných a dlouhosrstých linií vyžaduje štěstí. Musí dojít k překřížení chromozómů. Další známé sady genů u křečka syrského, které jsou ve vazbě ve stejném stylu, jsou sazovitá a satén, a tmavouchý albín a skořicová."

 

Pohlavní vazba

"Práce s pohlavně vázanými geny není příliš odlišná od práce s ostatními geny. Přítomnost chromozómu Y znamená, že gameta dává vznik samci, a naznačuje, že neexistuje druhá alela. Než se pustíme do pohlavně vázaných genů, uděláme kombinační čtverec jen pro přenos pohlaví. Místo genů se vypíší pohlavní chromozómy. Samičí gamety jsou všechny X, samčí X nebo Y.

  X Y
X XX XY

Kombinační čtverec ukazuje, že je úplně stejná šance produkce samců a samic. Nyní si přidáme pohlavně vázané geny. Y je ponecháno jako výplň. Jediný identifikovaný pohlavně vázaný gen u křečka syrského je žlutá barva, označená symbolem To. Abychom viděli, jak to pracuje, zkřížíme zlatou samici (toto) se žlutým samcem (ToY).

  To Y
to Toto toY

Výsledky: 50% zlatých želvovinových samic (Toto), 50% zlatých samců (toY).

Opačné křížení, zlatý samec (toY) se žlutou samicí (ToTo), je ukázáno dále.

  to Y
To Toto ToY

Výsledky: 50% zlatých želvovinových samic (Toto), 50% žlutých samců (ToY).

Žlutý gen se přenáší na syny pouze z jejich matek, a od otců se přenáší pouze na dcery, a tento vzor jednoznačně svědčí o pohlavně vázaném přenosu.

Kombinování ostatních barev se žlutou je jen přidáním příslušných alel do gamet.

Křížení: tmavě šedá želvovinová samice (dgdgToto) x samec kouřová perla (dgdgToY).

  dgTo dgY
dgTo dgdgToTo dgdgToY
dgto dgdgToto dgdgtoY

Výsledky: 25% kouřová perla samice (dgdgToTo), 25% kouřová perla samec (dgdgToY), 25% tmavě šedá želvovinová samice (dgdgToto), 25% tmavě šedý samec (dgdgtoY).

Přestože oba rodiče měli žlutý gen, samci jej dostali jen od matky, a otcové jej předali jen dcerám."

 

Běžná mylná představa

"Lidé neznalí genetiky si často myslí, že když zkříží svého modrého křečka s červeným, narodí se jim purpurová mláďata, nebo možná některá modrá s červenými skvrnami. Tady je skutečný příběh.

Můj první vstup do křížení křečků byl v pozdních 1960-tých létech kvůli praktickému cvičení z biologie na vysoké škole. Trickie, pojmenovaná po mé tetě, která se rozhodla porodit k mému šoku 12 mláďat, byla moje zlatá samice. Za otce mláďat jsem vybrala tmavouchého albína, přičemž jsem tenkrát nevěděla, že se ta barva tak pojmenovává. Bílá byla bílá; hnědá byla hnědá. Když jsem je zkřížila, byla jsem si jistá, že se narodí mláďata s hnědými a bílými fleky, jako byl můj kokršpaněl. Byla jsem zmatená, když všechna mláďata byla zlatá. Nechala jsem si jednoho samce z vrhu a zkřížila jsem ho zpětně s Trickie, protože ona byla moje jediná samička, kterou jsem tehdy měla. Tentokrát jsem počítala, že se mi můžou narodit jen více hnědí křečci. Mláďat bylo 13 ve vrhu -- 9 bylo zlatých, a k mému úžasu další 4 byli hnědí s bílými fleky na zádech i na bříšku. Trvalo mi mnoho let, než jsem zjistila, že Trickie nesla strakatý vzor a přenesla tuto vlastnost taktéž na svého syna.

Ono je možné získat smíchanou barvu od dvou křečků různých recesivních barev, ale nestane se to v první generaci. Křížení bude dávat všechny křečky ve zlaté barvě (nesoucí obě barvy), pokud nejsou skryty další recesivní geny. Výsledek se pak objeví s trochou štěstí v druhé generaci poté, co se zkříží dva ze sourozenců, kdy je šance objevení smíchaných původních dvou barev 1/16."

 

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery http://hometown.aol.com/theriverrd/inheritance.htm

 

Když se Jan tak pěkně napráskala, tak bych mohla taky něco přihodit. Tady je můj příběh.

Já jsem zase, pro změnu, zkřížila tmavouchého albína s křečicí bílou s černýma očima a byla jsem jednoznačně přesvědčená, že se mi narodí samí bílí křečci. Vůbec jsem tehdy netušila, že se jedná o tmavouchého albína a bílou s černýma očima. Bílá byla bílá, takže jsem si byla jistá, že se mi nemůže narodit nic jiného než zase bílá. Byla jsem zmatená, když všechna mláďata byla šedá. Trvalo mi naštěstí jen pár týdnů, než jsem zjistila, především na stránkách Jan, jak se věci ve skutečnosti mají.

Ono je možné získat ze dvou bílých křečků samé bílé potomky, ale je zapotřebí k tomu použít "správnou" bílou. Tmavouchého albína s tmavouchým albínem, bílou s černýma očima s bílou s černýma očima.