Křeček syrský

Zbarvení, kresby a typy srsti

Základy

Zbarvení

Kresby

Typy srsti

 

Zbarvení srsti

 

Základní barvy

"Je jedenáct základních barev u křečka syrského, deset z nich (vyjma zlaté) je určeno jedním genovým párem. Všechny základní barvy, kromě extrémně zředěné, jsou standardizované (akceptované na výstavě).

Barva Genotyp Popis
Černá (Black) aa Černá jako uhel až ke kořínkům
Krémová s černýma očima (Black Eyed Cream) ee Sytá písková krémová až ke kořínkům
Skořicová (Cinnamon) pp Sytá červenohnědá oranžová
Tmavouchý albín (Dark Eared White) cdcd Bílá až ke kořínkům
Tmavě šedá (Dark Grey) dgdg Perleťová šedá s těžkým černým tickingem a černými kroužky okolo očí
Extrémně zředěná (Extreme Dilute) cece Krémová šedá s černým tickingem
Zlatá (Golden) ++ Tmavá - sytá tmavě mahagonová s těžkým černým tickingem. Světlá - světle žlutohnědě zlatá
Světle šedá (Light Grey) Lglg Máslově šedá s těžkým tmavě šedým tickingem
Rezavá (Rust) bb Sytě oranžová hnědá lehce tečkovaná hnědou
Stříbrná šedá (Silver Grey) SgSg Měkká pastelová šedá lehce tečkovaná nahnědlou černou
Žlutá (Yellow) ToTo, ToY Sytá tmavá žlutá s těžkým černým tickingem"

 

Kombinace barev

"Kombinace barev je následkem mutantních genotypů ve dvou a více lokusech v jednom křečkovi. Je přes tisíc různých kombinací jedenácti známých genů pro barvu. (Jedenáctý je sazovitý - Umbrous gen. To není barva jako taková, obvykle upravuje ostatní barvy sazovitým šedým povlakem po celém kožichu. Umbrous gen mění krémovou ve kvalitativně odlišnou barvu, tedy kombinace se objevují níže.) Nejběžnější a nejvžitější barevné kombinace jsou ukázány v tabulce. Uznané barvy pro výstavy jsou napsány tučným písmem. Znak "_" v genotypu symbolizuje alelu, která není předurčená; tj. eeU_ může být buď eeUU anebo eeUu.

Barva Genotyp Popis
Béžová (Beige) bbdgdg Jemná bledá šedá s hnědavým tónem lehce tečkovaná tmavě hnědou
Blond s černýma očima (Black Eyed Blonde) bbLglg Blond s krémově žlutým nádechem
Medová s černýma očima (Black Eyed Honey) bbToTo, bbToY Medová
Slonovinová s černýma očima (Black Eyed Ivory) dgdgee, eeLglg, eeSgsg Světle šedavá krémová až ke kořínkům
Bílá s černýma očima (Black Eyed White) eeSgSg Skoro čistě bílá až ke kořínkům
Blond (Blonde) Lglgpp Krémová blond s oranžovým nádechem
Blond (Sg var.) (Blonde (Sg var.)) ppSgSg Bledá blond s narůžovělým tónem, bez krémového nádechu
Modrý mink (Blue Mink) dgdgeeppU_ Brunátná hnědá, hnědne s věkem
Šampaň (Champagne) aabbpp Bledá béžová
Čokoládová (Chocolate (Black var.)) aabb Tmavě čokoládová až ke kořínkům
Čokoládová sobolí (Chocolate (Sable var.)) bbeeU_ Mléčná čokoládová s krémovou podsadou
Měděná (Copper) bbeeppU_ Sytá měděná až ke kořínkům
Tmavě šedá sobolí (Dark Grey Sable) dgdgeeU_ Černá s perlově šedým nádechem slonovinové podsady a kroužky okolo očí
Šedá černá (Dingy Black) aaSg_ Zředěná černá
Holubí šedá (Dove) aapp Holubí šedá/hnědá
Albín s pleťově zbarvenýma ušima (Flesh Eared White) cdcdpp Bílá až ke kořínkům
Medová (Honey) ppToTo, ppToY Lehce skořicově oranžová až ke kořínkům
Světle šedá sobolí (Light Grey Sable) eeLglgU_ Černá s krémovým odstínem slonovinové podsady a kroužky okolo očí
Lila (Lilac) dgdgpp Jemně bledá šedá s růžovým tónem
Lilová perla (Lilac Pearl) dgdgppToTo, dgdgppToY Bledá lilová tečkovaná šedou s černými konečky
Mink (Mink (Caramel)) eeppU_ Mdlá, snědá hnědá, s věkem více do oranžovo hněda
Krémová se světlýma ušima (Pale Eared Cream) bbee Krémová
Krémová s červenýma očima (Red Eyed Cream) eepp Sytá narůžovělá krémová až ke kořínkům
Slonovinová s červenýma očima (Red Eyed Ivory) dgdgeepp, eeLglgpp, eeppSgsg Jemně bledá šedavě krémová až ke kořínkům
Sobolí (Sable) eeU_ Černá s krémovou podsadou a očními kroužky
Stříbrná sobolí (Silver Sable) eeSgSgU_ Černá s růžovým nádechem slonovinové podsady a očními kroužky
Kouřová perla (Smoke Pearl) dgdgToTo, dgdgToY Bledá šedavě krémová až ke kořínkům, tečkovaná černou
Černo žlutá (Yellow Black) aaToTo, aaToY Temná žlutá s černými konečky"

 

Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery, http://hometown.aol.com/theriverrd/genotyping.htm

 

Aguti zbarvení

Blond (Sg var.) Blond Skořicová Rezavá
ppSgSg Lglgpp pp bb

Použito se svolením Lotte Blom

Žlutá Tmavá zlatá Stříbrná šedá Extrémně zředěná
To_ ++ SgSg cece
Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery
Světle šedá Het. stříbrná šedá
Lglg Sgsg
Het. blond (Sg var.) Blond s černýma očima Béžová Lilová perla
ppSgsg bbLglg bbdgdg dgdgppTo_

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Kouřová perla Medová s černýma očima Medová Lila
dgdgTo_ bbTo_ ppTo_ dgdgpp

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění zde

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění zde

Tmavě šedá
dgdg

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění zde

 

Neaguti zbarvení

Albín s pleťově zbarvenýma ušima Tmavouchý albín Bílá s černýma očima Slonovinová s černýma očima
cdcdpp cdcd eeSgSg dgdgee, eeLglg, eeSgsg
Použito se svolením Jan, The River Road Hamstery
Slonovinová s červenýma očima Krémová s černýma očima Krémová s červenýma očima Krémová s pleťově zbarvenýma ušima
dgdgeepp, eeLglgpp, eeppSgsg ee eepp bbee
Použito se svolením Lotte Blom
Měděná Mink Čokoládová sobolí Čokoládová
bbeeppU_ eeppU_ bbeeU_ aabb
Použito se svolením Lotte Blom Použito se svolením Lotte Blom
Sobolí Černo žlutá Stříbrná sobolí Het. stříbrná sobolí
eeU_ aaTo_ eeSgSgU_ eeSgsgU_
Světle šedá sobolí Holubí šedá Šedá černá Černá
eeLglgU_ aapp aaSg_ aa

Použito se svolením Alžběty Benešové, CHS Mazlíčci z Brna
Modrý mink Šampaň Tmavě šedá sobolí
dgdgeeppU_ aabbpp dgdgeeU_

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění zde

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

Bohužel nemám vlastní ani zapůjčenou fotografii.

Křeček k vidění na: zatím není

 

Jak určit barvu křečka?

Pokusím se vám přiblížit, jak určit barvu křečka. Máme tedy 11 základních genů pro barvu srsti křečka syrského: černá (aa), krémová s černýma očima (ee), skořicová (pp), tmavouchý albín (cdcd), tmavě šedá (dgdg), extrémně zředěná (cece), světle šedá (Lglg), rezavá (bb), stříbrná šedá (SgSg), žlutá (To_) a sazovitá (U_). Nejlepší je vylučovací metoda, či naopak výběrová metoda - čili vylučovat, co křeček nemůže být, či co musí. Dále můžete uplatnit metodu pravděpodobnosti - některé geny nebývají tak časté jako jiné. Dále pokud křeček nemá aguti zbarvení (proužky po stranách na torbách), musí být přítomný černý (aa) nebo krémový s černýma očima gen (ee), vyjma tmavouchého albína  (cdcd), který je také neaguti. A naopak, pokud proužky má, nemůže být ani černý, ani krémový s černýma očima.

Černá (aa): pokud máte černého křečka, určitě ho poznáte, ale pokud má v sobě další barvy? Takže s krémovou s černýma očima (ee) se děje to, že křeček je pouze krémový s černýma očima, takže pokud nevíte, že je křeček taktéž černý, budete si myslet, že je jen krémový s černýma očima (aaee) - epistáze - maskování. Šedé se dají poznat tak, že křeček není čistě černý, ale někdy se takto šedá + černá ani neprojeví, takže se zdá, že je křeček jen černý (aadgdg, aaLglg, aaSg_). Která ze šedých to je ale nepoznáte, dokud křeček nepřivede na svět potomstvo, nebo pokud neznáte rodiče. U některých dalších + kombinací se to ovšem rozpoznat dá - třeba u holubí šedé + šedé jsou odstíny srsti různé s různými šedými (aadgdgpp, aaLglgpp, aappSg_). Sazovitou také s černou nepoznáte (aaU_). Ostatní barvy tvoři ve spojení s černou určité kombinace, které jsou známé a dají se celkem jednoduše rozpoznat. Obecně se dá předpokládat přítomnost černého genu u zvířat, která jsou "neobvykle tmavá". A taktéž vyloučit, pokud jsou světlá. Je-li křeček světlounký až k bílé či do žluta, černý asi nebude. Pokud je zase tmavší, bude pravděpodobně + černý. Občas černá dělá to, že je dohněda, nebo tvoří hnědé fleky. Jedná se pořád jen o černou barvu a černý gen. Do černé linie se nedoporučuje přidávat jakoukoliv z šedých (dgdg, Lglg, Sg_) a sazovitý gen (U_), právě kvůli pozdějším problémům s rozpoznáním, zda je gen přítomný, nebo ne, i když u stříbrné šedé se dá hovořit o výjimce a dá se vytvořit šedá černá (aaSg_).

Krémová s černýma očima (ee): černou (aaee) a žlutou (eeTo_) maskuje (i když žlutou tak úplně ne, křečci bývají oranžovější), takže je křeček krémový s černýma očima, se šedými vytváří slonovinovou s černýma očima, u které se nedá poznat, o kterou šedou se jedná (dgdgee, eeLglg, eeSgsg). Pokud je stříbrná šedá homozygotní, je křeček bílý s černýma očima (eeSgSg). Se sazovitou vytváří sobolí barvu (eeU_). Do krémové linie se nedoporučuje míchat žlutý gen (To_) kvůli problémům s rozpoznáváním genu, pokud je přítomný v krémové linii. Krémová s kresbou dominantně tečkovaný (Dsdsee) celkem často jakoby vymizí (ne vždy) a není na křečkovi vůbec vidět - důsledkem je bílý křeček, obvykle se strakatýma ušima - nikdo neví proč. Pokud je krémový křeček saténový (eeSasa), má téměř oranžovou barvu.

Skořicová (pp): skořicový gen je jednoduše rozpoznatelný, protože zatím jako jediný (kromě tmavouchého albína, který je zase identifikovatelný svou bílou barvou) u křečka mění barvu očí do červena. Tato červená však s věkem tmavne, až je téměř nerozpoznatelná od černé barvy, nicméně pokud křečkovi ve tmě zasvítíte do očí baterkou, zazáří očka do červena. S tmavouchým albínem mění uši na světlé - albín s pleťově zbarvenýma ušima (cdcdpp). Sazovitá skořicová (ppU_) je rozpoznatelná tím, že bílá pod tmavými aguti proužky je zašedlá. Mezi nevhodné kombinace patří rezavá (bb), kvůli problémům s rozpoznáváním barev, jsou-li pospolu, dále já osobně nedoporučuji křížení s tmavouchým albínem (cdcd), protože oba geny jsou spolu ve vazbě, tedy pokud by se teoreticky každý tmavouchý albín dostal do vazby se skořicovým genem, museli bychom dlouho čekat na chybu, která by se musela stát, aby se oba geny zase oddělily.

Tmavouchý albín (cdcd): tmavouchý albín je jednoduše identifikovatelný pro svou bílou barvu a červené oči. Se skořicovým genem tvoří albína s pleťově zbarvenýma ušima (cdcdpp). Pokud je v kombinaci s černou, uši nejsou šedé, ale černé (aacdcd). Ve spojení s extrémně zředěnou tvoří mezi barvy (cdce), což podrobněji popíšu pomocí překladu celé kapitoly o extrémně zředěném genu od Jan z The River Road Hamstery. Ostatní geny pro barvu maskuje bez jakéhokoliv vlivu. Zaměnit se dá asi jedině albín s pleťově zbarvenýma ušima (cdcdpp) s křečkem bílým s černýma očima + skořicovým (eeppSgSg), nicméně tento křeček je jakoby nažloutlý, což albín není a ouška jsou lehce do šeda. Nevhodná křížení jsou v podstatě asi všechny barvy, kromě extrémně zředěné, kvůli nemožnosti rozpoznat, že je gen přítomný. Ve spojení se skořicovým genem viz výše u skořicové barvy. Nedoporučuje se rovněž křížit do linie tmavouchých albínů jakákoliv kresba, protože je nerozpoznatelná, a zvláště pak bílé břicho/šiml (Whwh), protože zde může později dojít ke spáření dvou tmavouchých albínů šimlů (cdcdWhwh), což může mít za následek WhWh mládě - bezoké bílé - tudíž slepé a často taky hluché. Ubohý křeček pak tráví celý život v naprosté tmě!!!

Tmavě šedá (dgdg): tmavě šedá patří mezi vzácněji se vyskytující barvy srsti, tudíž většinou bych předpokládala, že ji křeček v sobě nemá. Nicméně narazit na tuto barvu samozřejmě můžete. Občas se stává, že tmavě šedí křečci mají zahnutý ocásek. Zde bych chtěla hlavně varovat před křížením šedých do sebe!, protože se pak jednotlivé šedé velmi těžko rozpoznávají a oddělují. Křížení s černou (aa) patří taktéž mezi nevhodné kombinace, protože se nedá rozpoznat, zda je v černé přítomna či ne.

Extrémně zředěná (cece): extrémně zředěná taktéž nepatří mezi běžné barvy srsti, zvláště v Evropě, kde by neměla být zatím přítomna vůbec, protože ji sem nikdo zatím nedovezl (pokud víme). O kombinacích s ostatními barvami se dočtete v překladu od Jan z The River Road Hamstery. S tmavouchým albínem tvoří mezi barvy (cdce). Obecně je třeba s tímto genem zacházet velmi opatrně, abychom nakonec v té směsici zředěných barev rozpoznali vůbec ještě něco :o)! Zvláště za naprosto nevhodné se považuje křížení extrémně zředěné do šedých linií (dgdg, Lglg, Sg_).

Světle šedá (Lglg): světle šedá je téměř k nerozeznání od het. stříbrné šedé (Sgsg), nicméně určité odlišnosti tu jsou. Světle šedý křeček má lehce do krémova zabarvený obličej, zatímco het. stříbrný šedý křeček tento krémový nádech nemá. Nevhodná jsou křížení s ostatními šedými, protože jsou odstínově velmi podobné a zvíře je poté barevně téměř neidentifikovatelné. Po zkřížení světle šedé s het. stříbrnou šedou můžeme získat zvíře (LglgSgsg), které je velice podobné extrémně zředěné, a často je za extrémně zředěnou považováno. Nicméně i zde jsou určité odlišné znaky, případně se dá potvrdit či vyvrátit přítomnost extrémně zředěného genu celkem jednoduchým testem - viz extrémně zředěná. Křížení s černou (aa) patří taktéž mezi nevhodné kombinace, protože se nedá rozpoznat, zda je v černé přítomna či ne.

Rezavá (bb): rezavý gen patří mezi vzácněji se vyskytující geny. Rezavá barva se obecně u křečka dost těžko identifikuje, nejlépe se pozná ve spojení s černou - čokoládový křeček (aabb), kde není pochyb o přítomnosti bb genu. Jinak je trošku podobná skořicové barvě, avšak křeček nemá červené oči. Právě pro tuto podobnost se nedoporučuje mísit rezavý a skořicový gen (pp).

Stříbrná šedá (SgSg): pokud je stříbrná šedá heterozygotní (Sgsg), je velmi podobná světle šedé (Lglg) viz výše u světle šedé barvy. Homozygotní (SgSg) je světlejší s tím, že aguti proužky jsou taktéž světlejší, jakoby vybledlejší, oproti heterozygotní formě genu. Zde jsou opět nevhodná křížení s ostatními šedými.

Žlutá (To_): žlutý gen je lehce slavný pro svou přítomnost na pohlavním chromozómu, kde v případě samičky (velmi výjimečně i samečka, pokud je daný jedinec XXY, tedy přebývá mu jeden pohlavní chromozóm) můžeme dostat želvovinovou kresbu (Toto), tj. křeček je dvoubarevný, přičemž druhá barva není, jak je obvyklé, bílá. Jedna z barev na želvovinovém křečkovi je barva se žlutou +, zatímco druhá je bez žluté (např. černá želvovinová samička má plochy černo žluté (aaTo-) a pouze černé (aato-), skořicová želvovinová má plochy medové (ppTo-) a pouze skořicové (ppto-) atd.). Proč je křeček dvoubarevný, můžete číst zde. Pokud se nejedná o želvovinovou kresbu, přítomnost žlutého genu mnohdy prozrazuje jakoby flekatá obličejová část. Krémová žlutou maskuje (eeTo_). Žlutá a sazovitá (To_U_) je zvláštní kombinace a vůbec nevypadá jakoby byla žlutá přítomna. Vypadá podobně jako sazovitá zlatá (U_), nicméně liší se tím, že bývá mnohem tmavší a oblast okolo očí je víc sytě oranžová. Nevhodné je křížení do krémové linie (ee), právě kvůli maskování. Obecně v přítomnosti jiné kresby se může stát, že želvovinová kresba může být přehlédnuta, protože je shodná s bílou částí kresby. U dominantně tečkované (DsdsTo_) se velmi často stává, že je křeček celý bílý - nikdo neví proč.

Sazovitá (U_): sazovitý gen vytváří jakýsi šedý povlak na konkrétní barvě, včetně bílých aguti proužků a bříška křečka. Pouze ve spojení s krémovým genem vytváří zcela jinou barvu - sobolí (eeU_). Sazovitý povlak je ve většině případů celkem nežádoucí, tudíž sazovité kombinace jsou nejhezčí za přítomnosti krémového genu (ee). Nevhodné křížení je jinak snad jen se saténovým typem srsti (Sasa), kde se jedná zase o vazbu, tudíž se poté oba geny (pokud se vyskytnou na stejném chromozómu) dědí pospolu.