Křeček syrský

Bílý spodek/bíle stříkaný

 

Popis

Beruška

Bílý spodek/bíle stříkaný (White Bellow/White Sprinkled) bsbs je novou kresbou srsti křečka syrského. Tato nová mutace je recesivní. Gen je stále ve výzkumu, nicméně se zde pokusím shrnout základní poznatky. Gen se chová různě ve spojení s některými barvami srsti, s obdobným efektem jako již známá mutace bílé břicho/šiml (White Bellied/Roan) Whwh. Je nutno zde podotknout, že nebyly prozatím vyzkoušeny všechny barevné kombinace, nicméně v některých případech lze výsledek prozatím částečně odhadnout.

Ve spojení s většinou známých barevných mutací se chová gen velmi nenápadně, dalo by se říci až neodhalitelně. Efektem je pouze větší bílý flek na podbřišku křečka, zasahující většinou až na třísla. Tvar bývá podobný lipovému listu, dále mívá křeček více bílé i na krku a prsou. Odtud také pochází název mutace - bílý spodek (White Bellow) bsbs.

Chilli ze Zvíretníku

Použito se svolením Patricie Handšuhové, CHS Ze Zvířetníku, http://www.zezviretniku.ic.cz/

Ve spojení s krémovým genem (bsbsee) se však vzhled křečka celkem výrazně mění. Vzhled křečka je v podstatě nerozpoznatelný od krémového šimla (Black Eyed Cream Roan) eeWhwh. Totéž se děje i v dalších barevných kombinacích za přítomnost krémového genu - např. kombinace sobolí (Sable) bsbseeU_, kde je efekt bílé zvýrazněný mnohem tmavší barvou srsti než má pouze krémový křeček. Z dalších pokusných křížení se zdá, že stejný efekt bude mít i gen žlutá (bsbsTo_). Srst bíle stříkaného např. sobolího křečka je rovnoměrně mramorovaná bílou. Zvíře vypadá jakoby prokvetlé či postříkané bílou barvou - odtud název mutace v kombinaci barev s tímto efektem - bíle stříkaný (White Sprinkled) bsbs.

Další celkem významnou změnu lze pozorovat v kombinaci s genem dominantně tečkovaný (Dominant Spot) bsbsDsds. Zde se jedná o celkem běžně pozorovaný ko-efekt bílých genů, kdy se jejich síla jakoby násobí. Dominantně tečkovaný bílý spodek (ve spojení s většinou barev) např. černá aabsbsDsds výrazně zvyšuje podíl bílé tak, že by se zvíře dalo nejlépe připodobnit vzhledu psa dalmatina. Oči dominantně tečkovaných křečků s bílým spodkem bsbsDsds jsou na první pohled černé, ale při detailnějším pohledu či při použití světla, kterým se zasvítí do očí (nejlépe v noci ve tmě), je vidět velký červený kruh. Totéž je vidět i v očích dominantně tečkovaných křečků, kteří gen pro bílý spodek pouze nesou BsbsDsds.

O dalších ko-efektech s jednotlivými známými vzory srsti se zatím můžeme jen dohadovat. Předpoklad je, že se bude síla násobit. Možná nás mohou překvapit páskovaní křečci s bílou lysinkou či celobílá zvířata.

 

Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u DS bílý spodek

Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u DS bílý spodek Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u DS s jedním genem pro bílý spodek/bíle stříkaný
Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u páskovaného? křečka s genem pro bílý spodek/bíle stříkaný Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u páskovaného? křečka s genem pro bílý spodek/bíle stříkaný

 

Historie

Křeček z výstavy drobných hlodavců v PrazeV říjnu 2006 jsem na výstavě drobných hlodavců v Praze uviděla křečka syrského, který měl neobvyklou kresbu srsti. Majitelka Líza Švejdová mi řekla, že ho koupila na burze Živá exotika v Praze začátkem října, a že prodavač má takto zbarvených křečků více. Obrátila jsem se na Jan (The River Road Hamstery) prostřednictvím e-mailu, abych se dozvěděla, co by mohlo být důvodem takto málo tečkovaného černého křečka syrského, který vypadá jako dominantně tečkovaný, ale na první pohled s výrazně menším podílem černé oproti běžným černým dominantně tečkovaným křečkům. Jan mi po radě s ostatními chovateli dominantně tečkovaných křečků syrských odpověděla, že by to mohlo i nemuselo být něco nového, a že by bylo dobré v tomto směru zapátrat.

V listopadu 2006 jsem se vypravila na tutéž burzu, abych se setkala s prodavačem. Koupila jsem si od něj páreček takto vzorovaných křečků, a měl jich skutečně mnoho. Poslala jsem všechny zjištěné informace ke konzultaci na křeččí fórum Hamsters In Focus (HIF). Prodavač byl nazvaný Dalmatian manem a toto označení mu již zůstalo. Křečci na burze v listopadu 2006 Po vyptání jsem se od něj dozvěděla, že je přivezl z Holandska z nějaké podobné burzy, a že je kříží spolu a rodí se mu velmi málo tečkovaní dominantně tečkovaní křečci, ale i zvířata bez vzoru srsti. Na fóru HIF se mezitím objevil i názor, že by se mohlo jednat o dominantně tečkovaného křečka spolu s bílým břichem DsdsWhwh, což mě lehce vystrašilo a odradilo od křížení, protože ze spojení DsdsWhwh x DsdsWhwh, které jsem plánovala, by se mohl narodit křeček WhWh - bezoký bílý - slepý. V předvečer další burzy v prosinci jsem byla kontaktována Janice (Holmden Hill Haven), se kterou jsem se setkala na HIF, s žádostí o export takto vzorovaných křečků syrských. Ještě tutéž noc jsme se na exportu do USA dohodly.

V prosinci 2006 jsem běžela na burzu pro 2 samce pro sebe a pro 6.6 na export pro Janice. Vyptala jsem se Dalmatian Mana, jestli se mu nerodí defektní mláďata či slepá. Odpověděl záporně.

V lednu 2007 bylo 6.6 křečků této kresby úspěšně exportováno do USA.

Křečci exportovaní do USA Křečci exportovaní do USA

V knize Encyklopedie králíků a hlodavců od Esther Verhoef-Verhallenové vydané v roce 1998 v Nizozemí je fotografie stejně vzorovaného křečka syrského. Všechny stopy vedou zatím do Holandska, které tudíž považuji za zemi původu mutace.

Nicméně objevily se další, více či méně potvrzené stopy ohledně výskytu těchto křečků v okolních evropských zemích - jmenovitě kromě již zmiňovaného Holandska též v Německu, Dánsku a Finsku, a z pražského zdroje doputovala mutace i na Slovensko a do Maďarska (2007).

Provizorní označení této mutace, vymyšlené na fóru HIF, používané v letech 2007 - 2010, se projevilo jako zavádějící, a způsobilo mnohé dohady o tomto genu. Označení nom spot jsem se proto rozhodla radikálně změnit, protože se gen v podstatě vůbec neprojevuje jako tečkovaný (spot). Navrhované náhradní pojmenování polywhite (vymyšlené rovněž Američany) jsem shledala taktéž nevhodným a jako objevitelka mutace jsem se rozhodla vymyslet vlastní název. Očekávám tedy, že bude tento dále respektován a používán.

 

Genetika

Bílý spodek/bíle stříkaný (White Bellow/White Sprinkled) bsbs je nový recesivní gen.

V kombinaci s většinou barevných mutací a vzorů srsti nese název bílý spodek (White Bellow), např. tmavá zlatá, bílý spodek (Dark Golden, White Bellow) bsbs či černá, dominantně tečkovaný, bílý spodek (Black, Dominant Spot, White Bellow) aabsbsDsds.

V kombinaci s krémovým genem (žlutým) nese název bíle stříkaný (White Sprinkled), např. sobolí, bíle stříkaný (Sable, White Sprinkled) bsbseeU_.

DS bílý spodek DS s jedním genem pro bílý spodek/bíle stríkaný bílý spodek
bez kresby s jedním genem pro bílý spodek/bíle stříkaný bez kresby DS
bříško mutace bílý spodek bríško mutace bílý spodek bříško mutace bílý spodek
 sobolí bíle stríkaný
Použito se svolením Patricie Handšuhové, CHS Ze Zvířetníku, http://www.zezviretniku.ic.cz/

 

Křížení

V zásadě lze s genem zacházet jako s ostatními recesivními geny křečka syrského. Prozatím se neobjevily ve spojení s tímto genem žádné vážnější defekty při křížení. První linie byly výhradně v černé barvě.

Lze držet linie pouze mutace bílý spodek (bsbs), tedy bez přidání krémového genu (či žlutého), které se mi však zdají méně atraktivní.

Mnohem atraktivněji vypadá gen v kombinaci s krémovým genem (bsbsee), který dává vzhled mramorovaného zvířete, efekt se zesílí pokud se použije kombinace sobolí (bsbseeU_), která je vůči bílé kontrastnější než např. krémová.

Velmi atraktivně vypadá kombinace s dominantně tečkovaným genem (bsbsDsds), kdy má zvíře vzhled dalmatina. Zde bude taktéž platit síla kontrastu. Velmi dobře vypadá v barvě černé (aabsbsDsds) a zlaté (bsbsDsds).

Pokud se zkombinuje více faktorů, které zvyšují podíl bílé, předpokládám, že efekt už nezvýšíme, a dostaneme celobílá zvířata. Nicméně např. kombinace genu bílý spodek a páskovaný může třeba mile překvapit. Naopak krémový dominantně tečkovaný bílý spodek (bsbsDsdsee) bude pravděpodobně celkem neatraktivní celobílé zvíře.

 

Experimentální prověřování genu a jeho přenosu

Od roku 2006 se pracuje na prověření tohoto genu. První křížení nám napověděla, že se bude jednat o recesivní gen. Teprve v roce 2010 bylo zjištěno, že se gen chová odlišně při zkřížení s krémovou linií (Janice Bourell, Holmden Hill Haven, Ohio, USA, 2010).

 

Původní článek k výzkumu zde.