Křeček syrský

Nom spot výzkum

 

Popis

Beruška

Nom spot se prozatím zdá být novou kresbou srsti křečka syrského. Tato kresba by se dala nejlépe připodobnit vzhledu psa dalmatina. První křížení ukazuje, že se pravděpodobně jedná o spojení kresby dominantně tečkovaný s modifikátorem prozatímně po dohodě na HIF nazvaným nom spot. Zdá se, že samotný nom spot se téměř neprojevuje, jedinci pouze vykazují zvětšené množství bílé na spodních částech těla - krku, prsou a bříšku. Oči nom spot dominantně tečkovaných křečků jsou na první pohled černé, ale při detailnějším pohledu či při použití světla, kterým se zasvítí do očí, je vidět velký červený kruh. Totéž je vidět i v očích dominantně tečkovaných křečků s jedním nom spot genem.

Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u nom spot DS

Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u nom spot DS Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u DS s jedním nom spot genem
Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u nom spot páskovaného? křečka Velký červený kruh viditelný při zasvícení do očí u nom spot páskovaného? křečka

 

Historie

Křeček z výstavy drobných hlodavců v PrazeV říjnu 2006 jsem na výstavě drobných hlodavců v Praze uviděla křečka syrského, který měl neobvyklou kresbu srsti. Majitelka Líza Švejdová mi řekla, že ho koupila na burze Živá exotika v Praze začátkem října, a že prodavač má takto zbarvených křečků více. Obrátila jsem se na Jan (The River Road Hamstery) prostřednictvím e-mailu, abych se dozvěděla, co by mohlo být důvodem takto málo tečkovaného křečka. Jan mi po radě s ostatními chovateli dominantně tečkovaných křečků syrských odpověděla, že by to mohlo i nemuselo být něco nového, a že by bylo dobré v tomto směru zapátrat.

V listopadu 2006 jsem se vypravila na tutéž burzu, abych se setkala s prodavačem. Koupila jsem si od něj páreček takto vzorovaných křečků, a měl jich skutečně mnoho. Poslala jsem všechny zjištěné informace na HIF. Prodavač byl nazvaný Dalmatian manem a toto označení mu již zůstalo. Křečci na burze v listopadu 2006 Po vyptání jsem se od něj dozvěděla, že je přivezl z Holandska z nějaké podobné burzy, a že je kříží spolu a rodí se mu nom spot dominantně tečkovaná mláďata, i mláďata bez kresby. Na HIF se mezitím objevil i názor, že by se mohlo jednat o dominantně tečkovaného křečka spolu s bílým břichem DsdsWhwh, což mě lehce vystrašilo a odradilo od křížení, protože ze spojení DsdsWhwh x DsdsWhwh, které jsem plánovala, by se mohl narodit křeček WhWh - bílý slepý. V předvečer další burzy v prosinci jsem byla kontaktována Janicí (Holmden Hill Haven), se kterou jsem se setkala na HIF, s žádostí o export takto vzorovaných křečků syrských. Ještě tutéž noc jsme se na exportu do USA dohodly.

V prosinci 2006 jsem běžela na burzu pro 2 samce pro sebe a pro 6.6 na export pro Janici. Vyptala jsem se Dalmatian Mana, jestli se mu nerodí defektní mláďata či slepá. Odpověděl záporně.

V lednu 2007 bylo 6.6 křečků této kresby úspěšně exportováno do USA.

Křečci exportovaní do USA Křečci exportovaní do USA

V knize Encyklopedie králíků a hlodavců od Esther Verhoef-Verhallenové vydané v roce 1998 v Nizozemí je fotografie stejně vzorovaného křečka syrského. Všechny stopy vedou zatím do Holandska.

Nicméně objevily se další, více či méně potvrzené stopy ohledně výskytu těchto křečků v okolních evropských zemích - jmenovitě kromě již zmiňovaného Holandska též v Německu, Dánsku a Finsku. A z pražského zdroje i na Slovensku a v Maďarsku.

 

Genetika

Aktuálně se zdá, že se jedná o nový recesivní gen či modifikátor ve spojení s dominantně tečkovaným genem. Budu prozatímně používat tyto názvy ohledně výsledků v potomstvu:

nom spot DS pro zvíře, které je maličko tečkované

DS s jedním nom spot genem pro zvíře, které vypadá jako běžný dominantně tečkovaný křeček, ale má červený kruh v očích

nom spot pro křečka, který vypadá jako bez kresby, ale má více bílé na bříšku a pod tlamičkou a pochází z dvou nom spot křečků, tedy předpokládám, že má dva nom spot geny

bez kresby s jedním nom spot genem pro zvíře, které předpokládám, že nese jeden nom spot gen

bez kresby pro zvířata, která nemají žádný nom spot gen

a DS pro nepříbuzné dominantně tečkované křečky bez červeného kruhu v očích

nom spot DS DS s jedním nom spot genem nom spot
bez kresby s jedním nom spot genem bez kresby DS
bříško nom spota bříško nom spota bříško nom spota

Křížení

Prozatím se zdá, že lze využít pro křížení nejlépe dva nom spot dominantně tečkované křečky. První linie jsou výhradně v černé barvě.

 

Experimentální prověřování genu a jeho přenosu

Výzkum je zatím na začátku prověřování.

 

Z ch.s. Od Lízy

Použito se svolením Lízy Švejdové, ch.s. Od Lízy, http://www.krecci.tarbik.com/

Tento samec nom spot DS byl zkřížen se samicí bez kresby. Narodilo se 9 mláďat, 5 DS s jedním nom spot genem a 4 bez kresby s jedním nom spot genem. Vrh A1 Od Lízy.

 

 

 

 

 

 

Použito se svolením Lízy Švejdové, ch.s. Od Lízy, http://www.krecci.tarbik.com/

 

Z ch.s. Riky

První křížení dvou nom spot dominantně tečkovaných křečků ukázalo, že by se opravdu mohlo jednat o nový gen či modifikátor genu. Narodilo se 7 mláďat, 4 nom spot DS a 3 nom spoti. Vrh P1 Riky.

P1 Riky P1 Riky Pluto Riky

 

Druhé křížení nom spot DS samce s černou želvovinovou samicí bez nom spot genů dalo tento výsledek: 12 mláďat, 5 DS s jedním nom spot genem, 7 bez kresby s jedním nom spot genem. Vrh R1 Riky.

R1 Riky Run Riky Rackie Riky

 

Třetí křížení: nom spot DS samec x páskovaná žlutá samice. 9 mláďat, 2 DS s jedním nom spot genem, 2 DS páskovaní s jedním nom spot genem, 2 DS želvovinové s jedním nom spot genem, 1 DS želvovinová páskovaná s jedním nom spot genem, 1 želvovinová páskovaná pravděpodobně s jedním nom spot genem a 1 bez kresby s jedním nom spot genem. Vrh A2 Riky.

A2 Riky A2 Riky Aki Riky Adam Riky
Aša Riky Alenka Riky

 

Čtvrté křížení: nom spot samec s nom spot DS samicí. 4 mláďata, 3 nom spot DS a 1 nom spot. Vrh B2 Riky.

B2 Riky B2 Riky B2 Riky Buck Riky

 

Rackie Riky - maminkaPáté křížení: nom spot DS samec se samicí DS s jedním nom spot genem. 7 mláďat, 1 nom spot DS, 2 DS s jedním nom spot genem, 3 nom spoti a 1 bez kresby s jedním nom spot genem. Vrh E2 Riky.

E2 Riky E2 Riky

 

Další křížení podporující předcházející výsledky: vrh G2 Riky a vrh H2 Riky.

Z ch.s. U Ferdy

Puk Riky

Avril Od Lízy

Použito se svolením Lízy Švejdové, ch.s. Od Lízy, http://www.krecci.tarbik.com/

V ch.s. U Ferdy byl použit nom spot samec a samice DS s jedním nom spot genem. 7 miminek, 2 nom spot DS, 2 DS s jedním nom spot genem, 3 nom spoti či bez kresby s jedním nom spot genem. Vrh A2 U Ferdy.

A2 U Ferdy A2 U Ferdy Aša U Ferdy A U Ferdy
A U Ferdy A U Ferdy
Použito se svolením Kristýny Kárové, ch.s. U Ferdy, http://www.chs-ferda.wz.cz/